Detail behandeling

De reeds opgestarte behandeling wordt meer verfijnd op basis van de informatie die uit de detail onderzoeken naar voor komt.

Op dit punt wordt het belangrijk de structuur en de functie van de nek op elkaar af te stemmen en zodoende ook het zenuwverloop vanuit de cervicale wervelzuil te optimaliseren. Dit vereist soms een multi disciplinaire aanpak. Vandaar dat we binnen Whiplash Advice veel belang hechten aan goede en gezonde interprofessionele contacten.