Doel

Bij Whiplash Advice streven we naar duidelijkheid : via een gestructureerde aanpak komen tot een zo correct mogelijke beoordeling, behandeling en prognose van uw probleem.

 • Wat veroorzaakt mijn pijn?
 • Heb ik blijvende letsels?
 • Wat moet er gebeuren?
 • Hoe gaat het verder evolueren?

Allemaal belangrijke vragen die een duidelijk antwoord verdienen!

Door onze aanpak trachten we een “win-win” situatie te creëren voor alle betrokken partijen:

 • Optimale medische samenwerking
 • De volledigheid van het dossier naar de verzekeringen toe .
 • U, de patiënt krijgt de geruststelling dat al het nodige voor U gedaan wordt. 

Als chiropractor vervullen we een centrale functie binnen deze aanpak:

 • Informatief: alle belanghebbende partijen inlichten hoe het aantal chronische whiplash patiënten tot het minimum kan herleid worden.
 • Onderzoek: naast het basisonderzoek, gaan we specifieke “functionele” testen uitvoeren die zowel diagnostisch als therapeutisch belangrijk kunnen zijn.
 • Behandeling: de chiropractische behandeling stelt zich tot doel om zowel de mechanische werking van de wervelkolom als de daar met samengaande zenuwfuncties terug te optimaliseren.
 • Coördinatie: gepaste doorverwijzingen zijn vaak essentieel en dit zowel in de onderzoeks- als in de behandelingsfase.  

Beweren dat alle whiplash gevallen volledig kunnen opgelost worden zou niet getuigen van grote realiteitszin. Door een tijdige en juiste aanpak kan echter de kans op langdurige of blijvende letsels teruggedrongen worden.  
“De” whiplashpatiënt bestaat niet. Elk      (on)geval is anders en dient dus ook op een individuele maar doordachte manier bekeken en onderzocht te worden.  
Dit is onze verplichting en toewijding naar elke patiënt toe.  

Francis VAN TRICHT D.C.
Chiropractor
Oprichter Whiplash Advice