Anamnese

  • Aard en toedracht van het ongeval  (een reconstructie van het ongeval op papier; volledig en met zin voor detail)
  • Onmiddellijke klachten
  • Reeds ondernomen acties
  • Impact op het dagelijks leven
  • Toestand voor het ongeval (fysiek, mentaal, professioneel, sociaal)

 

Kan op dit moment het dossier afgesloten worden als er zich geen klachten meer voordoen?

ABSOLUUT NIET !
Ten allen tijde dient er na de anamnese een basisonderzoek te gebeuren alvorens een eerste beoordeling (classificatie) kan opgemaakt worden. De tot op dat ogenblik verzamelde informatie is ontoereikend,wetende dat tal van klachten, met name de klachten veroorzaakt door letsels van het zachte weefsel (“soft tissue injuries”), pas op later tijdstip tot uiting zullen komen: we denken hier hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen.