Verloop en prognose

Dit wordt door velen beschouwd als het moeilijkste onderdeel van het hele whiplash gebeuren. Prognose is gebaseerd op “voorkennis” die we kunnen gebruiken om het verloop van een aandoening te bepalen. 

Hoe meer parameters we gaan bekijken en onderzoeken, hoe groter onze voorkennis en hoe beter we in staat zullen zijn een prognose naar voor te schuiven. 

Binnen Whiplash Advice willen we juist al die parameters verzamelen en analyseren om zo tot een duidelijke prognose te kunnen komen.